Share

Rekonštrukcie

Rekonštrukcie

01

Rekonštrukcie
všetkých druhov stavieb

Každá stavba časom potrebuje určitý refit alebo rekonštrukciu. Možno ste sa rozhodli pre novú prístavbu k vášmu rodinnému domu alebo zrekonštruovať chatu. Vyhotovíme vám vhodnú variantu prestavby a určíme postup, ktorý vám ušetrí množstvo finančných prostriedkov. Dobre premyslená rekonštrukcia s konkrétnou architektonickou štúdiou je vždy úspornejšiou možnosťou ako unáhlená činnosť na vlastnú päsť, ktorá môže niekedy skončiť zbytočným navýšením nákladov.