Share

Realizácia stavieb

Realizácia stavieb

01

Realizácia rodinných domov

Sme tu pre tých, ktorých nudia šablónovité riešenia. Váš dom staviate väčšinou raz za život. Je to jedinečná udalosť. Budete spolu rásť, meniť sa a koexistovať. Do každej realizácie rodinného domu citlivo vkladáme osobitú pečať jeho majiteľa. Váš dom by mal vyjadrovať vás. Rodinné domy staviame na kľúč. Dokážeme vám však v rámci úsporného programu realizovať len holodom alebo postastaviť hrubú stavbu.

02

Inžinierske prípojky

Objekt, ktorý má slúžiť ľuďom je bez štandardného vodovodu a elektrickej prípojky prakticky nepoužiteľný. Ku každej budove by mali byť správne napojené inžinierske siete. Našou úlohou je zabezpečiť technologickú realizáciu kanalizácie, plynovodu, doplnkových plynových a elektrických prípojov. Plán inžinierskych sietí pripravujeme ešte pred samotnou výstavbou, aby sme včas stihli pripraviť komfortný koncept užívania priestoru.

03

Realizácia predajní
a nájomných jednotiek

Štart v novom komerčnom alebo nájomnom priestore obnáša množstvo stavebných prác a úprav. Je nevyhnutné, aby sa zdravotechnické a vzduchotechnické inštalácie, ako sú chladenie či vetranie, vykonávali pod odborným dohľadom. Navrhneme a zabezpečíme vám úsporné riešenia ústredného kúrenia, rekuperácie a elektroinštalácií.

04

Drobné stavby

Aj zdanlivo malé zásahy do okolia alebo interiéru vyžadujú odbornú ruku a skúsenosti. Navrhneme vám bezpečné a estetické oplotenie k rodinnému domu alebo k objektu, realizujeme nutné terénne úpravy oplotenie alebo vám urobíme pokládku zámkovej dlažby. Dokonalosť sa skrýva aj v tých najmenších detailoch, preto tak radi pracujeme aj na mini projektoch.