Share

Projektovanie

Projektovanie

01

Projektovanie rodinných domov

Jeden z dôležitých činností nášho architektonického štúdia sú projekty rodinných domov. Špecializujeme sa aj na úsporné a udržateľné riešenia. Vyhotovíme kompletnú projektovú dokumentáciu všetkých projekčných stupňov, nutnú na výstavbu moderných rodinných domov.

Predstava našich klientov je vždy na prvom mieste. Následne ju prispôsobujeme reálnym podmienkam, pozemku a danému rozpočtu. Dávame si záležať nielen na vonkajšom dizajnovom efekte, ale taktiež na usporiadanie vnútorného obytného priestoru. Vytvoríme vám skutočný a funkčný domov.

1

02

Projektovanie obytných a občianskych budov

Architektúra vo verejnom priestore je našou srdečnou záležitosťou. Máme za sebou množstvo väčších a menších projektov. Projektovanie bytových domov, hotelov alebo penziónov vyžaduje komplexné poňatie všetkých faktorov, ktoré vplývajú na pohyb v danom priestore a objekte. Občianska architektúra má slúžiť v prvom rade ľuďom. Musí byť praktická, no zároveň esteticky príťažlivá. Mala by prirodzene súznieť s ostatnými pôvodnými stavbami. Pri projektovaní obchodných domov a centier si preto dávame záležať na citlivom a organickom vsadení objektu do okolitého priestoru.

03

Projektovanie inžinierskych, poľnohospodárskych a potravinárskych objektov

Nebojíme sa ani veľkých a komerčných projektov. Dlhodobo spolupracujeme s najväčšími obchodnými reťazcami a pomáhame im nachádzať efektívne priestorové riešenia v supermarketoch a v hypermarketoch. Dokážeme navrhnúť predajnú jednotku, ktorá nielenže uľahčí nákup vašim zákazníkom, ale prinášajú aj vyšší predajný zisk. Predajný priestor v obchode je architektonicky zložitý proces, ktorý vyžaduje množstvo skúseností.

Projektujeme aj netradičné stavby a špecializované objekty ako sú stajne, bitúnky, čerpacie stanice, autoservis alebo lekárne. Náš záber je skutočne široký a rozmanitý. Každý projekt je pre nás novou výzvou a radi sa vrháme do inovatívnych konceptov.