Share

Projekčná činnosť

Projekčná činnosť

01

Odborno-konzultačná činnosť

Náš skúsený tím je vždy pripravený vám poradiť v otázkach projektovania i realizácie stavieb akéhokoľvek charakteru. Radi si s vami sadneme na odbornú konzultáciu a nájdeme adekvátne riešenie. V architektúre sa oplatí radšej dvakrát spýtať, než postaviť objekt s technickými alebo inými nedostatkami.

02

Architektonické
štúdie a návrhy

Hlavným podkladom pre projektovú dokumentáciu je architektonická štúdia. Slúži aj na predbežné jednanie s úradmi. Architektonická štúdia obvykle obsahuje navrhnuté dispozície, pôdorysy a dosadenie objektu do reálneho terénu pomocou atraktívnej vizualizácie a animácie.

03

Projekty
pre územné rozhodnutie

Dokumentácia pre územné rozhodnutie slúži ako príloha na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby. Cieľom je získať rozhodnutie o umiestnení stavby aj ako základný podklad na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie.

04

Projekty
pre stavebné povolenie

Vybavovanie stavebného povolenia je zdĺhavá činnosť, preto sa väčšina našich klientov rozhodne zveriť tento nepríjemný proces do našich rúk. Naše projekty spĺňajú všetky urbanistické, priestorové, dispozično-prevádzkové či konštrukčné podmienky na vydanie stavebného povolenia.

05

Tendrová dokumentácia

Vypracujeme vám potrebnú dokumentáciu na tendrové výberové konanie. Veríme, že s našou pomocou budete vždy ten, kto podpíše zmluvu o dielo na vyhotovenie stavby.

06

Realizačné dokumentácie

Architektonické dielo môžeme realizovať až na základe veľmi podrobne vypracovanej projektovej dokumentácie a podmienok stavebného povolenia. Projektová dokumentácia musí poskytovať dostatočný podklad na prípravu a realizáciu celej stavby. Stavebné náklady je nutné rozkalkulovať na realizačné fázy výstavby a na prípravu zhotoviteľov. Projekt musí byť dokonale pripraveným dokumentom, na základe ktorého sa môže celá stavba uskutočniť a následne vyúčtovať.

07

Vizualizácie a animácie
exteriéru a interiéru

Je pre nás nesmierne dôležité, aby ste svoj vysnený rodinný dom alebo projekt videli v čo najvernejšom zobrazení. Z tohto dôvodu vytvárame autentické a prehľadné vizualizácie navrhnutého exteriéru alebo interiéru. Využívame špeciálne simulované programy, ktoré dokážu vytvoriť aj hodnoverný 3D obraz. Vizualizácie pomáhajú našim klientom lepšie pochopiť priestorové a estetické prvky nášho architektonického návrhu.

08

Koordinácia činnosti
stavebných a technických profesií

Vykonávame koordináciu autorského dozoru a dozoru projektantov. Poskytujeme odbornú a organizačnú podporu klientom, ktorá pomáha kontinuálne pokračovať v stavbe. Táto činnosť tiež slúži na kontrolu kvality dodaných materiálov a práce. Odsúhlasujeme dielenskú a výrobnú dokumentáciu a definitívne architektonické úpravy. Cieľom tejto činnosti je zaistiť odvedenie maximálne kvalitnej práce na realizácii diela, jeho ochrana a kontrola zhody medzi návrhom a realizáciou.

09

Inžinierska činnosť

Ušetrite si náklady, čas a najmä nervy a nechajte riešenie inžinierskych činností na našich skúsených ramenách. Zabezpečíme vám všetky potrebné dokumenty:

  • územné rozhodnutie,
  • stavebné povolenie,
  • kolaudačné rozhodnutie,
  • zmluvy nutné na realizáciu inžinierskych sietí,
  • povolenia potrebné na realizáciu stavby,
  • povolenie na odstránenie stavby,
  • odňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

10

Dielenská dokumentácia

Reálna stavba architektonického diela je možná len vďaka dodatočnej podrobnej výrobnej a dielenskej dokumentácii, ktorú vytvárajú dodávatelia stavby, materiálov a výrobkov. Naše štúdio vykonáva nad vyhotovením dielenskej dokumentácie autorský dohľad a následnú kontrolu.

11

Kladačské plány

Pri podrobnom rozvrhu pôdorysu, kde sa počíta s obkladmi, je dobré vyhotoviť podrobný kladačský plán. Precízne zakreslenie umožní vyhnúť sa zbytočnému plytvaniu materiálom, odrezkom a odpadu. Kladačský plán dovoluje rozložiť obklady efektívne a v súlade s estetikou okolitého priestoru.